Pretraživanje

Investitori

Luka Rijeka d.d. : Izvješća i obavijesti
Izvješća Nadzornog odbora Glavnoj skupštini, izjava o primjeni Kodeksa, Obrazac punomoći...
Luka Rijeka d.d. : Vlasnička struktura
Većinski paket dionica Luke Rijeka d.d. je u vlasništvu Republike Hrvatske, Državnog ureda za upravljanje držanom imovinom.
Luka Rijeka d.d. : Upravljanje
Glavna skupština će se održati u ponedjeljak, 20. travnja 2015. godine, u 11,00 sati u sjedištu Društva, Rijeka, Riva 1/II, dvorana za sastanke.
Luka Rijeka d.d. : Dionica
LKRI-R-A (Luka Rijeka dioničko društvo za usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, skladištenje roba i špediciju)