Pretraživanje

O nama : Kadrovi i zaposlenja

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

AUTOMEHANIČAR

 

 

LUKA RIJEKA d.d.

UPRAVA  DRUŠTVA

 

 

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

 

 

       AUTOMEHANIČAR  

 

jedan    / 1  /  izvršitelja/ica na određeno vrijeme 

 

 

           UVJETI:

 

srednja stručna sprema / SSS / 

strojarskog ili obrtničkog zvanja / automehaničar /

najmanje jedna  / 1 /  godina radnog iskustva

 

POŽELJNO:

 

položen stručni ispis za kotlovničara  

 

 

 Uz prijavu obavezno priložiti:

 

Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

/ stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/

dokaz o završenoj stručnoj spremi

 

 

 

       Natječaj vrijedi od   03.12.2018.   do  10.12.2018.  god.

 

 

 

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

 

 

 

 

 

 

                                                                                   UPRAVA DRUŠTVA

 

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

LTR 2 / LUČKO TRANSPORTNI RADNIK / - TERMINAL BRŠICA

 

LUKA RIJEKA d.d.

UPRAVA  DRUŠTVA

 

 

 

 

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

 

 

       LTR 2 / LUČKO TRANSPORTNI RADNIK / -  TERMINAL BRŠICA

 

 

dva   / 2  /  izvršitelja/ica na određeno vrijeme 

 

 

           UVJETI:

 

potpuna osnovna škola / NSS / ili srednja stručna sprema / SSS / 

poželjna osposobljenost za rukovatelja viličarem i/ili obalnom dizalicom i/ili autodizalicom i/ili traktorom s prikolicom

poželjno radno iskustvo na poslovima pretovara robe na brod u i skladištu

 

 

 Uz prijavu obavezno priložiti:

 

Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

/ stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/

dokaz o završenoj stručnoj spremi

 

 

 

       Natječaj vrijedi od  03.12.2018.   do  10.12.2018.  god.

 

 

 

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

 

 

 

 

 

 

                                                                                   UPRAVA DRUŠTVA

 

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

SKLADIŠTAR - TERMINAL BRŠICA

 

 

LUKA RIJEKA d.d.

UPRAVA  DRUŠTVA

 

 

 

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

 

 

       SKLADIŠTAR - TERMINAL BRŠICA

 

jedan    / 1  /  izvršitelj/ica na određeno vrijeme 

 

 

           UVJETI:

 

srednja stručna sprema / SSS / 

ekonomsko ili pomorsko zvanje

najmanje jedna  / 1 /  godina radnog iskustva

poznavanje rada na računalu

 

 

 Uz prijavu obavezno priložiti:

 

Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

/ stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/

dokaz o završenoj stručnoj spremi

 

                   

 

       Natječaj vrijedi od  03.12.2018.   do  10.12.2018.  god.

 

 

 

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

 

 

 

 

 

 

                                                                                   UPRAVA DRUŠTVA

 

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA

ZAPOVJEDNIK VATROGASNE POSTROJBE

 

 

LUKA RIJEKA d.d.

UPRAVA  DRUŠTVA

 

 

 

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

      ZAPOVJEDNIK VATROGASNE POSTROJBE

 

jedan / 1 / izvršitelj/ica na određeno vrijeme 

 

DOZAPOVJEDNIK  /ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA/            VATROGASNE POSTROJBE

 

jedan / 1 / izvršitelj/ica na određeno vrijeme

 

UVJETI:

 

visoka stručna sprema  / VSS  / ili viša stručna sprema  / VŠS /, odnosno završen stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij iz područja zaštite od požara

najmanje pet / 5 / godina radnog iskustva na poslovima vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima

položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

 

      VATROGASAC

 

devet  / 9 / izvršitelja/ica na određeno vrijeme

 

UVJETI:

 

da nije stariji od 30 godina / kod prvog zaposlenja /

srednja stručna sprema  / SSS /

vatrogasnog smjera ili druge odgovarajuće tehničke struke

da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

da nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine i protiv službene dužnosti

najmanje dvije / 2 / godine radnog iskustva u struci

 

 

POŽELJNO:

vozački ispit C kategorije

 

 

 

 

Uz prijavu obavezno priložiti:

 

Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

/ stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/

dokaz o završenoj stručnoj spremi

 

 

 

Natječaj vrijedi od   03.12.2018.  do   10.12.2018.  god.

 

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d.. Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

                                                                       

 

 

 

        UPRAVA DRUŠTVA

 

                                                                           

           

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

AUTOELEKTRIČAR

 

LUKA RIJEKA d.d.

UPRAVA  DRUŠTVA

 

 

 

 

 NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

 

 

       AUTOELEKTRIČAR

 

dva   / 2  /  izvršitelja/ica na određeno vrijeme 

 

 

           UVJETI:

 

srednja stručna sprema / SSS / 

elektrotehničkog ili obrtničkog zvanja

najmanje jedna  / 1 /  godina radnog iskustva

 

POŽELJNO:

 

položen stručni ispis za kotlovničara

 

 

Uz prijavu obavezno priložiti:

 

Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

/ stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/

dokaz o završenoj stručnoj spremi

 

 

 

       Natječaj vrijedi od  03.12.2018.   do   10.12.2018..  god.

 

 

 

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

 

 

 

 

                                                                                   UPRAVA DRUŠTVA

 

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

RUKOVODITELJ ODJELA UPRAVLJANJA KVALITETOM

 

LUKA RIJEKA d.d.

UPRAVA  DRUŠTVA

 

 

 

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

 

 

RUKOVODITELJ ODJELA UPRAVLJANJA KVALITETOM

    

s jednim  / 1 / izvršiteljem/icom na određeno vrijeme

 

    

UVJETI:

 

 visoka stručna sprema / VSS /  

 Tehnički ili Ekonomski fakultet

 izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 izvrsno znanje rada na računalu

 najmanje pet  / 5  / godina radnog iskustva na poslovima upravljanja kvalitetom

 IRCA tečaj za vodeće auditore QMS ( ISO 9001:2015 ) / EnMS ( ISO 50001:2011 )

 analitičke i organizacijske sposobnosti

 kreativnost, savjesnost

 samoinicijativnost

 timski rad

 

 

Uz prijavu obavezno priložiti:

 

Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

/ stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje /

dokaz o završenoj stručnoj spremi

uvjerenje o završenom IRCA tečaju za vodeće auditore

 

 

Natječaj vrijedi od  03.12.2018.   do  10.12.2018.  god.

 

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d.. Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

 

 

 

                                                                                    UPRAVA DRUŠTVA   

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

POMOĆNIK DIREKTORA SEKTORA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

 

LUKA RIJEKA d.d.

UPRAVA  DRUŠTVA

 

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

 

POMOĆNIK DIREKTORA SEKTORA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA, temeljem čl. 16. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji

    

s jednim  / 1 / izvršiteljem/icom na određeno vrijeme

 

    

UVJETI:

 visoka stručna sprema / VSS /  

 Pravni ili Ekonomski fakultet

 izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 izvrsno znanje rada na računalu

 najmanje tri / 3  / godine radnog iskustva u području upravljanja ljudskim resursima/ pravnim poslovnima

analitičke i organizacijske sposobnosti i  komunikacijske vještine

asertivnost, kreativnost, savjesnost

razvijene vještine pregovaranja

samoinicijativnost

timski rad

 

POŽELJNO:

položen pravosudni ispit

završeno školovanje odnosno edukacija na području ljudskih resursa

dobro poznavanje radnog prava

vozačka dozvola B kategorije

 

 

Uz prijavu obavezno priložiti:

 

Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

/ stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje /

dokaz o završenoj stručnoj spremi

 

 

Natječaj vrijedi od   03.12.2018.   do  10.12.2018.  god.

 

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d.. Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

 

 

                                                                                    UPRAVA DRUŠTVA   

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

RUKOVODITELJ ODJELA PRODAJE

 

LUKA RIJEKA d.d.

UPRAVA  DRUŠTVA

 

 

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

 

 

RUKOVODITELJ  ODJELA PRODAJE / za vođenje ključnih kupaca /

temeljem čl. 16. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji

 

s jednim  / 1 / izvršiteljem/icom na određeno vrijeme

 

    

UVJETI:

 

 visoka stručna sprema  / VSS /   

 Ekonomski fakultet

 najmanje pet  / 5  / godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama prodaje -

vođenja ključnih kupaca ili slično

 visoki stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu, te spremnost na ostvarivanje ciljeva

 komunikacijske i pregovaračke vještine

 potrebno informatičko znanje : MS Office

 izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 organizacijske sposobnosti i  upravljačke vještine

 timski rad

 vozačka dozvola B kategorije

 

 

 

Uz prijavu obavezno priložiti:

 

Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

/ stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje /

dokaz o završenoj stručnoj spremi

 

 

Natječaj vrijedi od  03.12.2018.   do  10.12.2018.  god.

 

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d.. Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

 

 

 

                                                                                    UPRAVA DRUŠTVA   

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

SPECIJALIST UNUTARNJE KONTROLE

 

LUKA RIJEKA d.d.

UPRAVA  DRUŠTVA

 

 

 

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

 

 

 

 

SPECIJALIST UNUTARNJE KONTROLE

    

s jednim  / 1 / izvršiteljem/icom na određeno vrijeme

 

    

UVJETI:

 

 visoka stručna sprema / VSS /  ili viša stručna sprema / VŠS /

 Ekonomski fakultet

 izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

 izvrsno znanje rada na računalu

 najmanje tri / 3  / godine radnog iskustva u području financija i računovodstva

 analitičke i organizacijske sposobnosti i  komunikacijske vještine

 kreativnost, savjesnost

 samoinicijativnost

 timski rad

 

 

 

Uz prijavu obavezno priložiti:

 

Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

/ stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje /

dokaz o završenoj stručnoj spremi

 

 

Natječaj vrijedi od   03.12.2018.  do  10.12.2018.  god.

 

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d.. Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

 

 

 

                                                                                    UPRAVA DRUŠTVA   

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obavijest

 

Ukoliko ste zainteresirani za rad a posjedujete osposobljenost za rukovatelja (obalnom dizalicom, autodizalicom, mostnom dizalicom, viličarem, utovarivačem, traktorom s prikolicom ili nekim drugim sredstvima) pozivamo Vas iskazati interes o tome i dostaviti nam svoj životopis i fotokopiju uvjerenja za sredstva za koja ste osposobljeni kako bi vas vodili u svojoj bazi podataka i u slučaju potrebe mogli kontaktirati.

 

Tražene podatke dostavite na mail kadrovska@lukarijeka.hr ili na adresu LUKA RIJEKA d.d.  Rijeka, Riva 1, Sektor upravljanja ljudskim resursima

 

 

 

                                                                                              UPRAVA DRUŠTVA