Rijeka ( 45°19.8' N - 14°25.4' E )


Luka Rijeka d.d. smještena je u Kvarnerskom zaljevu, zaštićenom prirodnom dobru, te preko doline Kupe postoji povezni potencijal sa Zagrebom i Panonskom nizinom, te dunavskom regijom i Srednjom Europom.

Prednost sjevernojadranskih luka pred sjevernomorskim ili baltičkim lukama proizlazi iz najkraće pomorske veze između Europe i Bliskog, Srednjeg i Dalekog istoka. Budući da je Jadransko more najdublje uvučeni dio evropskog kopna, upravo je Sjeverni Jadran dio Evrope koji srednjeevropskim zemljama omogućuje najbliži pristup svjetskom moru.

Luka Rijeka ima izuzetan geoprometni položaj. Dubina gaza veća od 16 m (18 m) omogućuje prihvat najvećih brodova, te će se gradnjom novih prostora povećati na 20 m.

T ijekom I svjetskog rata zatvaranjem Otrantskog prolaza prekinut je trgovački i pomorski promet s prekomorskim zemljama, pa se preko riječke luke obavlja promet jedino unutar Jadranskog mora. Početak II svjetskog rata grad Rijeka i luka dočekali su podijeljeni u dva dijela na riječku i sušačku luku. Obje luke postale su tijekom rata vojne baze.

U razdoblju od 1951. godine do 1960. godine grad Rijeka preuzima funkciju glavne luke Jugoslavije, a postupno i funkciju tranzitne luke podunavskim zemljama u zaleđu.

Od 1960. godine do 1990. godine riječka luka se transformirala u suvremeni lučki sustav u Kvarnerskom zaleđu. Već 1967. godine u Bakru je pušten u promet terminal za rasute terete na lokaciji Podbok i kotirao je kao jedan od najmodernijih terminala u Europi. Terminal je uglavnom služio za uvoz željezne rude za potrebe Austrije i Čehoslovačke.

1983. godine na obali Goranina postavljen je terminal za generalni teret i ro-ro rampa opremljena obalnim dizalicama.

1978. Izgrađen je Pozadinsko – skladišni kompleks Škrljevo
1979. Izgrađeni su Kontejnerski terminal na Brajdici u Sušačkom dijelu lučkog bazena, terminal za fosfate i silos za žito u riječkom bazenu, terminal za drvo u Bršici, lučki bazen Raša
1982. Izgrađen je terminal za stoku u Bršici, lučki bazen Raša
1983. Izgrađen je Izgrađen Terminal za generalni teret s ro-ro rampom na obali Goranin, lučki bazen Bakar
2000. Potpisan Ugovor o prvenstvenoj koncesiji na 12 godina, Luka Rijeka dobiva zakonske okvire za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u riječkom bazenu koji se 2012. produžuje do 2042.

U procesu dokapitalizacije tijekom 2015. Godine, OT Logistics kupuje 20,81 % dionica Luke rijeka d.d. te od kraja 2017. godine s partnerima kontrolira većinski paket dionica s 50,56%.

Luka zapošljava!

L uka Rijeka d.d. je najveći koncesionar za prekrcaj suhih tereta na području riječke luke, i tržišno orijentirano trgovačko društvo čija su osnovna djelatnost lučke usluge. Naša je misija pružanje lučke usluge visoke kvalitete. Poslujemo kao moderno uređen gospodarski subjekt i u partnerstvu s poslovnim partnerima i korisnicima naše usluge, gradimo našu viziju vodećeg lučkog operatora za prekrcaj suhih tereta u sjevernom Jadranu.
Samostalnim projektima i projektima u strateškom partnerstvu sa svjetskim liderima u lučkoj logistici pokrećemo nove investicijske cikluse, koji u poslovanje donose više organizacijske standarde, „know - how" vodećih lučkih operatora i modernizaciju opreme. Zaposlenici Luke Rijeka d.d. su najveća vrijednost i snaga naše kompanije i samo njihovom kvalitetom možemo ostvariti našu misiju, viziju, strategiju i snove.
U koliko ste zainteresirani za rad kao lučko-transportni radnik ili ako posjedujete osposobljenost za rukovatelja (obalnom dizalicom, autodizalicom, mostnom dizalicom, viličarem, utovarivačem, traktorom s prikolicom ili nekim drugim sredstvima) pozivamo Vas iskazati interes o tome i dostaviti nam svoj životopis i fotokopiju uvjerenja za sredstva za koja ste osposobljeni kako bi vas vodili u svojoj bazi podataka i u slučaju potrebe mogli kontaktirati.
Tražene podatke možete dostaviti na:

Najnovije vijesti

30/03/2023

NOVI NATJEČAJ – Član uprave za operativu (COO) u društvu Luka Rijeka d.d.

NATJEČAJ: – Član uprave za operativu (COO) u društvu Luka Rijeka d.d. (PDF) Pisane Prijave na Natječaj moraju prispjeti do 7.4.2023. zaključno do 16:00 sati.
30/03/2023

Odluka o poništenju javnog natječaja za imenovanje člana Uprave za operativu (COO) objavljenog 7.3.2023.

– Odluka o poništenju javnog natječaja za imenovanje člana Uprave za operativu (COO) u društvu Luka Rijeka d.d., objavljenog 7.3.2023. (PDF)
07/03/2023

NATJEČAJ – Član uprave za operativu (COO) u društvu Luka Rijeka d.d.

NATJEČAJ: – Član uprave za operativu (COO) u društvu Luka Rijeka d.d. (docx) Pisane Prijave na Natječaj moraju prispjeti do 31.03.2023. do 16:00 sati.
21/12/2021

Priopćenje završne konferencije projekta “Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – Terminal za rasute terete Bakar”

Održana završna konferencija projekta „Unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – Terminal za rasute terete Bakar“   Dana 21. prosinca 2021. godine održana je završna konferencija projekta „Unaprjeđenje […]