Brod Sema iskrcava 284 mt cijevi iz Turske za EU

Brod Sema iskrcava 284 mt cijevi iz Turske za EU