Capesize brod stigao u Terminal za rasute terete Bakar noseći sa sobom 126.900 mt željezne rudače

Stella Alice, Capesize brod pod singapurskom zastavom dužine 295 i širine 46 metara, uplovio je u Terminal za rasute terete Bakar 22.03.2019, noseći sa sobom 126.900 mt željezne rudače. S dnevnim kapacitetom iskrcavanja tereta od 23.000 mt, brod je završio iskrcavanje u samo 5 dana. Za manipulacije iskrcaja tereta korišten je Samsung kontinuirani brodoiskrcavač (kapacitet za željeznu rudaču: 3000t/h) i WBB dizalica (kapacitet za željeznu rudaču: 1500t/h)