Dokumentacija natječaja – auto košara i/ili 8+1 kombi