Manpower tenders

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

DIREKTOR INFORMATIKE

-1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme
POTREBNI UVJETI:

- visoka stručna sprema / VSS /

- informatičko zvanje

- 5 godina radnog iskustva u informatici

- napredno poznavanje engleskog jezika

OPIS POSLOVA:

- rukovodi, organizira, nadzire i odgovara za poslovanje Službe informatike.

- po pozivu Uprave sudjeluje na strateškim radionicama društva, gdje doprinosi svojim specijalističkim znanjima i iskustvom.

- brine se o kvalitetnom prijenosu strateških aspekata poslovanja na djelatnike u svom segmentu.

- budžetira troškove Odjela informatike za potrebe dugoročnog i kratkoročnog planiranja u društvu.

- organizira monitoring svih planova operativnih troškova Odjela informatike u sklopu dugoročnih i kratkoročnih planova društva, i brine se o pravovremenoj pripremi prognoza do kraja promatranog perioda

- dužan je pratiti sve zakonske propise iz okvira poslovanja svog područja i nadzirati provedbu tih propisa.

- odgovoran je za komunikaciju prema vanjskim dobavljačima aplikativne podrške

- odgovoran je za usklađenost i ažuriranje aplikativne podrške i aplikativnih rješenja sa zakonskim okvirima

- dužan je pratiti korištenje postojećih informacijskih resursa, te izrađuje prijedloge za nove aplikacije i investicije za pokriće idućih potreba

- procjenjuje s ekonomskog i tehnološkog gledišta prijedloge i projekte novih aplikacija u smislu izgradnje informatičkog sustava

- odgovoran je za izvršavanje svih poslova obrade podataka u Društvu, uključivši izbor opreme, sistemsku analizu, projektiranje, izradu i funkcioniranje informatičkog sustava

- neprestano se educira na polju informacijsko komunikacijskih sustava i tehnologija

POŽELJNO:

- analitičnost

- komunikativnost

- kreativnost

- samoinicijativnost

- savjesnost

ŠTO NUDIMO:

- stručna usavršavanja i edukacije

- rad u dinamičnoj i izazovnoj okolini

- timski rad

Uz prijavu obavezno priložiti:

- Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji / stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/

- dokaz o završenoj stručnoj spremi

Natječaj vrijedi od 26.11.2019. do 03.12.2019. god.

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

DIREKTOR SEKTORA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

-1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme
POTREBNI UVJETI:

- visoka stručna sprema VSS

- ekonomski fakultet

- izvrsno znanje rada na računalu

- izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- najmanje 5 godina radnog iskustva

OPIS POSLOVA:

- rukovodi, organizira, nadzire i odgovara za poslovanje Sektora financija i računovodstva.

- surađuje s Članom uprave u uspostavi sustava financijskih i računovodstvenih politika, sustava politika managerskog računovodstva, sustava analize dugoročnog očuvanja likvidnosti, upravljanja kreditno-kolateralnim kapacitetom društva, kao i drugih strateških aspekata financija i računovodstva.

- odgovoran je za provođenje financijske politike u Društvu, u skladu s odlukama i smjernicama Uprave.

- sudjeluje u pripremi prijedloga financijskog plana Društva, te aktivno sudjeluje u donošenju plana razvoja.

- nadgleda izradu i u konačnosti odgovara za budžetiranje troškova poslovanja svojih jedinica, kao i Društva u cjelini u sklopu dugoročnih i kratkoročnih planova Društva

- nadgleda monitoring svih budžeta operativnih troškova u sklopu dugoročnih i kratkoročnih planova Društva i brine se o pravovremenoj pripremi prognoza do kraja promatranog perioda

- odgovoran je za likvidnost Društva i njegovu optimalizaciju, za planiranje i korištenje novčanog tijeka

- dužan je pratiti sve zakonske propise iz okvira poslovanja svog područja i nadzirati provedbu tih propisa.

- neprestano se educira na poljima financijskog i obračunskog upravljanja.

POŽELJNO:

- analitičnost

- komunikacijske vještine

- kreativnost

- samoinicijativnost

- savjesnost

ŠTO NUDIMO:

- stručna usavršavanja i edukacije

- rad u dinamičnoj i izazovnoj okolini

- timski rad

Uz prijavu obavezno priložiti:

- Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji / stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/

- dokaz o završenoj stručnoj spremi

Natječaj vrijedi od 26.11.2019. do 03.12.2019. god.

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

RUKOVODITELJ PJ KONTEJNERI - TERMINAL ŠKRLJEVO

-1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme
POTREBNI UVJETI:

- visoka stručna sprema / VSS /

- pomorski fakultet (poželjno: smjer logistika i management u pomorstvu i prometu, tehnologija i organizacija prometa)

- minimalno tri / 3 / godine radnog iskustva u operativnim ulogama

- izvrsno znanje rada na računalu

- izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- razumijevanje transportne industrije i sposobnost povezivanja s brodskom tvrtkom i ostalim povezanim managerima industrije

- iskustvo u planiranju kontejnerskog depoa, dizajniranju i primjeni novih postupaka rada

- iskustvo u optimizaciji troškova i produktivnosti putem optimizacije procesa

- široko razumijevanje rada modernih terminala, uključujući računalne sustave upravljanja terminalima

- opsežno znanje operativne prakse terminala

- iskustvo u pitanjima vezanim za financije, postavljanje proračuna i izvještavanje u skladu s financijskim ciljevima

OPIS POSLOVA:

- odgovoran je za sve operacije kontejnera od primanja rezervacija, upravljanja skladištem, planiranja površine za kontejnere, gate in/gate out kontejnera kao i za sve ostale aktivnosti povezane s kontejnerima, uključujući reefer plugin i nadzor, pitanja zaštite okoliša i financijsku izvedbu kontejnerskih operacija.

- osigurava mjerljiv doprinos poslovnoj strategiji depoa unutar granica uloge

- definira operativne planova i odgovoran je za usmjeravanje postupaka koji određuju postizanje rezultata u velikom broju područja koja se međusobno nadopunjuju.

- pokreće podređene položaje (i funkcije) naporima u primjeni i poboljšanju operativnih metoda depoa

- očekuje se da će biti kreativan u primjeni i izmjeni sustava, praksi i pristupa, istovremeno utječući na radne metode kako bi se zadovoljile potrebe kupaca i poboljšala produktivnost

- osigurava troškovno učinkovit rad veći od postojećih najboljih praksi

- pruža vodstvo i smjer u radu depoa

- usko surađuje s brodarskim kompanijama, transportnim tvrtkama, lučkim upravama i drugim zakonskim tijelima kako bi osigurao da su njihovi zahtjevi ispunjeni

- usko surađuje s distributerima, dobavljačima, vanjskim savjetnicima itd. radi osiguranja ispunjenja različitih rezultata kako to zahtijeva terminal

- osigurava poštivanje politika i postupaka HSSE-a za promicanje sigurnih radnih praksi i osigurava svođenje gubitaka izgubljenog vremena na minimum

- po potrebi pomaže u uspostavljanju ili pregledu carinskih i drugih vanjskih postupaka koji utječu na korisnike depoa

- mjeri i prati rad prema kritičnim kriterijima, politikom i smjernicama utvrđenim od strane LR

POŽELJNO

- učinkovite vještine pregovaranja

- dobre komunikacijske vještine

- kreativnost

- energičnost

- analitičnost

- samoinicijativnost

- motivacijske sposobnosti

ŠTO NUDIMO

- sigurno radno okruženje

- izloženost međunarodnim standardima operacija terminala

- izloženost drugim operacijama na terminalu

- mogućnost za učenje i napredovanje

- stručna usavršavanja i edukacije

- rad u dinamičnoj i izazovnoj okolini

- timski rad

Uz prijavu obavezno priložiti: - Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji / stečeno obrazovanje i prijave o stazu na mirovinsko osiguranje/ - dokaz o završenoj stručnoj spremi

Natječaj vrijedi od 26.11.2019. do 03.12.2019. god.

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

ELEKTRIČAR

-1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme
POTREBNI UVJETI:

- srednja stručna sprema/ SSS /-

-elektrotehničko zvanje

- tri godine radnog iskustva

OPIS POSLOVA:

- obavlja manje složene i složenije poslove elektro struke, unutar i van radionice, po nalogu neposrednog rukovoditelja

- izrađuje sve vrste kontakata, spojnih dijelova i ostalih elektro uređaja i postrojenja.

- oprema i po potrebi instalira razvodne ormariće u koje ugrađuje razni elektro materijal (osigurače, prigušnice, kondenzatore, brojila i slično).

- prema elektro shemama spaja, popravlja uređaje i dizalice te ispituje funkcije | točnost pojedinih električnih dijelova, sklopova | uređaja

- izrađuje razvodne bakelitne ploče s elementima za instalaciju i rasvjetu.

- obavlja i druge popravke elektro uređaja i postrojenja.

- odgovoran je za primjenu propisanih mjera o zaštiti na radu i protupožarnoj zaštiti prema zakonu i normativnim aktima.

- uz obvezu kori8tenja tehničkih i osobnih zaštitnih sredstava, dužan je u tijeku smjene poduzimati sve mjere za sigurno obavijanje poslova i zadataka, te prekinuti posao ukoliko mu prijeti opasnost po život i zdravlje, te o istome obavijestiti neposrednog rukovoditelja, odnosno odgovornog organizatora rada na mjestu izvršenja.

- dužan je po potrebi obavijati poslove na svim Terminalima i u svim servisima Društva.

- obavija i druge poslove u okviru svog djelokruga rada prema nalogu neposrednog rukovoditelja

POŽELJNO:

- tehničke vještine samoinicijativnost kooperativnost savjesnost

ŠTO NUDIMO:

- stručna usavršavanja i edukacije - rad u dinamičnoj i izazovnoj okolini - timski rad

Uz prijavu obavezno priložiti: - Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji / stečeno obrazovanje i prijave o stazu na mirovinsko osiguranje/ - dokaz o završenoj stručnoj spremi

Natječaj vrijedi od 26.11.2019. do 03.12.2019. god.

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja Ijudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr