Manpower tenders

INTERNI NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

SEKTOR PRODAJE I MARKETINGA - ODJEL PODRŠKE PRODAJI

STRUČNI SURADNIK OBRAČUNA USLUGA

-1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme
POTREBNI UVJETI:

- srednja stručna sprema /SSS/ ekonomskog , prometnog ili drugo komplementarno zvanje po odluci Poslodavca

OPIS POSLOVA:

- Nakon izvršene kontrole faktura iste slaže uz dispozicije, razdužuje knjigu dispozicija, te ostatak raspodjeljuje za naručitelja usluge, Financijsku službu i Statistiku.

- Vodi posebnu dodatnu evidenciju kao što su tkz. "kartoni" o prodaji vode, struje, kako korisnicima na području Društva (zakupci), tako i Servisu RTS i LTR-a, Servisu Priveza i odveza (brodovi koji vrše ukrcajne/iskrcajne manipulacije).

- Odgovoran je za pravilnu primjenu Tarife i Tarifnih priopćenja koji se odnose na obračun usluga.

- Na osnovu cjelokupne dokumentacije i postojećih ugovora ili važeće Tarife usluga izrađuje fakture za izvršenje usluge.

- Priprema dokumente carinskih deklaracija za potrebe carinjenja robe koja se tretira kao izvoz.

- Obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga rada prema nalogu neposrednog rukovoditelja.

POŽELJNO:

- savjesnost

ŠTO NUDIMO:

- stručna usavršavanja i edukacije

- rad u dinamičnoj i izazovnoj okolini

- timski rad

Uz prijavu obavezno priložiti:

- Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji / stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/

- dokaz o završenoj stručnoj spremi

Natječaj vrijedi od 23.01.2020. do 28.01.2020. god.

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr