Manpower tenders

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

STRUČNI SURADNIK ZAŠTITE NA RADU

1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme
POTREBNI UVJETI:

- visoka stručna sprema / VSS / ili viša stručna sprema / VŠS /

- smjer zaštita na radu

- izvrsno znanje rada na računalu

- dobro poznavanje engleskog jezika

- najmanje jedna / 1 / godina radnog iskustva na navedenim poslovima

OPIS POSLOVA:

- obavlja unutarnji nadzor nad provedbom mjera zaštite na radu: nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu na sredstvima za rad, u radnoj okolini (skladište, brod) , na radnoj opremi, s opasnim tvarima, u svezi s osobnom zaštitnom opremom, pri manipulaciji s teretom i prijevozu tereta i nadzor nad zabranom uzimanja alkohola

- pristupa na brod s predstavnikom Odjela operativne tehnologije ako je dobio poziv od strane glavnog planera odnosno nadzornika prekrcaja radi rješavanja pojedinog problema u svezi provođenja zaštite na radu.

- obavlja očevid nakon nastale ozljede na radu te izrađuje svu potrebitu dokumentaciju o nastalom događaju. Ovisno o težini ozljede surađuje i s državnom inspekcijom zaštite na radu.

- provodi svu propisanu proceduru oko rješavanja prijava o ozljedi na radu.

- obavlja osposobljavanje radnika za rad na siguran način.

- daje stručnu pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima za zaštitu na radu, radnicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi zaštite na radu.

- po potrebi vodi i propisane evidencije iz područja zaštite na radu

- izvršava sve procedure i potrebne zadatke vezane uz zaštitu na radu

POŽELJNO:

- organizacijske sposobnosti

- komunikacijske vještine

- samoinicijativnost

- savjesnost

ŠTO NUDIMO:

- stručna usavršavanja i edukacije

- rad u dinamičnoj i izazovnoj okolini

- timski rad

Uz prijavu obavezno priložiti:

- Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji / stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/

- dokaz o završenoj stručnoj spremi

Natječaj vrijedi od 13.06.2019. do 20.06.2019. god.

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

OPERATIVNI TEHNOLOG

1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme
POTREBNI UVJETI:

viša stručna sprema /VŠS/ ili srednja stručna sprema / SSS /

tehničko zvanje

poznavanje tehnologije rada i tehnoloških procesa u lukama

poznavanje lučkog alata za manipulaciju tereta u lukama

dobro poznavanje engleskog jezika

dobro znanje rada na računalu

OPIS POSLOVA:

utvrđuje tehnologiju rada na svim mjestima vršenja pretovara i skladištenja robe

definira tehnološke liste koji su obvezujući pokazatelj načina rasporeda i broja izvršnih radnika, kao i tehničkih ili drugih sredstava rada, a kojima se pri planiranju i disponiranju služe organizatori posla

obavlja analizu tehnoloških postupanja izvršitelja u operativi, te neposrednim snamanjem radnih operacija utvrđuje ili nadopunjuje tehničko tehnološke pokazatelje

predlaže dodatne racionalizacije dosad utvrđenih načina pretovara s pojedinim vrstama robe

predlaže tehnološka rješenja pretovara robe za pojedinačne ili specifične poslove, posebno pri otežanim ili usporenim okolnostima rada na brodu ili skladištu

obavlja vremenska snimanja rada i korištenja radnog vremena brodskih i skladišnih manipulacija

kreira, organizira i kontrolira izvršenje plana raspodjele alata za skladišne i brodske manipulacije

provjerava ispravnost, organizira popravak neispravnog, organizira ispitivanje, vodi evidenciju ispitivanja, planira i naručuje alat

POŽELJNO:

- analitičke i organizacijske sposobnosti

- samoinicijativnost

- savjesnost

ŠTO NUDIMO:

- stručna usavršavanja i edukacije

- rad u dinamičnoj i izazovnoj okolini

- timski rad

Natječaj vrijedi od 13.06.2019. do 20.06.2019. god.

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

LTR / LUČKO TRANSPORTNI RADNIK / - TERMINAL BRŠICA

6 izvršitelja-ica na određeno vrijeme

POTREBNI UVJETI:

potpuna osnovna škola /NSS/ ili srednja stručna sprema /SSS/

poželjna osposobljenost za rukovatelja viličarem i/ili obalnom dizalicom i/ili autodizalicom i/ili traktorom s prikolicom

poželjno radno iskustvo na poslovima pretovara robe na brod i u skladišta

OPIS POSLOVA:

obavlja sve poslove pretovara robe na brodu i skladištu

odgovoran je za pravilno rukovanje i slaganje tereta

obavlja vaganje, mjerenje, sortiranje i markiranje tereta

čisti i pere po potrebi brodska skladišta, kao i radno mjesto prije i poslije manipulacije teretom

POŽELJNO:

savjesnost

ŠTO NUDIMO:

stručna usavršavanja i edukacije

rad u dinamičnoj i izazovnoj okolini

timski rad

Uz prijavu obavezno priložiti:

Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji / stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/ dokaz o završenoj stručnoj spremi

Natječaj vrijedi od 10.06.2019. do 17.06.2019. god.

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr