Izvješće Uprave o ostvarenom gubitku većem od polovine temeljnog kapitala Društva