Lokacija

Rijeka ( 45°19.8' N - 14°25.4' E )


Luka Rijeka d.d. smještena je na Sjevernom Jadranu, u Kvarnerskom zaljevu.

Prednost sjevernojadranskih luka pred sjevernomorskim ili baltičkim lukama proizlazi iz najkraće pomorske veze između Europe i Bliskog, Srednjeg i Dalekog istoka. Budući da je Jadransko more najdublje uvučeni dio europskog kopna, upravo je Sjeverni Jadran dio Europe koji srednjoeuropskim zemljama omogućuje najbliži pristup svjetskom moru.

Luka Rijeka ima izuzetan geoprometni položaj. Dubina gaza veća od 16 m omogućuje prihvat najvećih brodova, te će se gradnjom novih prostora povećati na 20 m.

Vremensku prognozu možete pogledati klikom na gornju poveznicu, na stranicama DHMZ-a, državnog hidrometeorološkog zavoda. DHMZ obavlja stručne poslove praćenja hidroloških i meteoroloških procesa, prikupljanja, obrađivanja i objavljivanja meteoroloških i hidroloških podataka; poslove istraživanja atmosfere i vodnih resursa te različite primjene meteorologije i hidrologije u područjima klimatologije, pomorske meteorologije, agrometeorologije, zrakoplovne meteorologije, prostornog planiranja i projektiranja i ostalih primjena. DHMZ upravlja mrežom meteoroloških i hidroloških postaja i centara te ih razvija kao i nacionalnim bazama podataka iz područja meteorologije, hidrologije i kvalitete zraka.