Luka Rijeka d.d. na sajmu TransportLogistic 2019.

Luka Rijeka d.d. ponovno je sudjelovala na jednom od vodećih logističkih sajmova u svijetu, TransportLogistic u Munchenu. TransportLogistic potvrdila je svoju ulogu najvećeg intermodalnog logističkog središta na svijetu u 2019. godini, a o toj činjenici ponajviše govori velik rast broja izlagača (2.374), posjetitelja (64.000) i izložbenog prostora.

Zajedno s Hrvatskom gospodarskom komorom i nizom drugih tvrtki iz Hrvatske, Luka Rijeka našla je svoje mjesto u dvorani A4, te se tradicionalno predstavljala širem međunarodnom tržištu. Vrijeme smo uložili u rasprave o relevantnim pitanjima i mogućim rješenjima u industriji, te nastavili tradiciju njegovanja sadašnjih i stvaranja novih poslovnih odnosa.