M / V Maliy B.S. iskrcava module

M / V Maliy B.S. iskrcava module teške od 90 do 165 tona za Zagrebačku elektranu. Lučke operacije i hidraulično rukovanje teretom organizirani su u uskoj suradnji s našim partnerima Comark. Brod je pod agencijom Liburnia Maritime Agency Ltd.