Natječaj – zemljište Rešetari

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
za kupnju nekretnina:

 

Luka Rijeka d.d. , Rijeka, Riva 1, OIB 92590920313, objavljuje poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnina u svom vlasništvu.

Predmet kupnje: predmet kupnje su nekretnine kako slijedi:

  1. REŠETARI 4 – zemljište ukupne površine  191 m2,  sastoji se od dijela katastarskih čestica upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, katastarska općina Kastav, sve upisane u z.k. uložak br. 3558, i to: k.č.br. 8079/31, 8079/32, 8079/33, 8079/34, 8079/35, 8079/36, 8079/37.

 

Pisane ponude dostavljaju se do dana 19.06.2020.  u 14.00 sati.

Natječaj – zemljište Rešetari