NATJEČAJ – Član uprave za operativu (COO) u društvu Luka Rijeka d.d.

NATJEČAJ:

– Član uprave za operativu (COO) u društvu Luka Rijeka d.d. (docx)

Pisane Prijave na Natječaj moraju prispjeti do 31.03.2023. do 16:00 sati.