Natječaji za imovinu

Natječaj – zemljište Mlaka

Poziv za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnina – Mlaka (PDF)

Rok prijave na natječaj je 30.11.2020. godine do 14.00 sati.