Natječaji za materijal i usluge

Natječaj za uređenje skladišta 9 za održavanje

– Natječaj za uređenje skladišta 9 za održavanje (DOC)

– Troškovnik svih radova (XLSX)

Vezano uz projektnu dokumentaciju koja pripada ovom natječaju obratite se na email: nabava@lukarijeka.hr

Krajniji rok za dostavu ponude je 22.03.2023. do 12h, bez obzira o načinu dostave.