Natječaji za materijal i usluge – arhiva

Natječaj – hitni interventni radovi na građevinskim objektima

– Natječaj – hitni interventni radovi na građevinskim objektima (DOC)

– Troškovnik – prazan (XLSX)

Ponude se šalju na adresu: LUKA RIJEKA d.d., Riva 1, 51000 Rijeka, do 12.04.2023. do 12 sati, bez obzira na način dostave.

Natječajna dokumentacija za građevinske radove

– Natječajna dokumentacija za građevinske radove (DOC)

– Troškovnik – prazan (XLS)

Ponude se šalju na adresu: LUKA RIJEKA d.d., Riva 1, 51000 Rijeka, do 14.04.2023. do 12 sati, bez obzira na način dostave.

Natječaj za uređenje skladišta 9 za održavanje

– Natječaj za uređenje skladišta 9 za održavanje (DOC)

– Troškovnik svih radova (XLSX)

Vezano uz projektnu dokumentaciju koja pripada ovom natječaju obratite se na email: nabava@lukarijeka.hr

Krajniji rok za dostavu ponude je 22.03.2023. do 12h, bez obzira o načinu dostave.