Natječaji za radnu snagu

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

TEHNOLOG ODRŽAVANJA

-1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme
POTREBNI UVJETI:

- visoka stručna sprema /VSS/, viša stručna sprema /VŠS/ ili srednja stručna sprema /SSS/

- tehničko zvanje

- pet godina radnog iskustva

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

OPIS POSLOVA:

- Vođenje mehaničarsko bravarske radione

- Rukovodi, organizira i nadzire, te je odgovoran za ispravno funkcioniranje cjelokupnog poslovanja svoje radionice.

- Dužan je stalno pratiti normative pojedinih usluga, tehnički ih razrađivati i predlagati cijene, odnosno norme.

- Kreativno djeluje pri uvođenju nove tehnologije u procesu rada i s tim u vezi predlaže razne tehnološke i ostale mjere za unaprijeđenje djelatnosti u Održavanju lučkih postrojenja.

- Po potrebi razrađuje tehnološku dokumentaciju za izradu raznih dijelova, sklopova i/ili uređaja

- Vodi knjigu u svrhu što boljeg i racionalnijeg odvijanja procesa rada.

- Dužan je ovjeravati i dostavlja sve prijave o šteti i nesretnim slučajevima, vezano za svoj djelokrug rada.

- Naručuje potrebni materijal i sredstva za obavljanje poslova, te kontrolira kvalitetu izvršenih radova.

POŽELJNO:

- tehničke vještine

- samoinicijativnost

- kooperativnost

- savjesnost

- kreativnost

ŠTO NUDIMO:

- stručna usavršavanja i edukacije

- rad u dinamičnoj i izazovnoj okolini

- timski rad

Uz prijavu obavezno priložiti:

- Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji / stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/

- dokaz o završenoj stručnoj spremi

Natječaj vrijedi od 13.12.2019. do 20.12.2019. god.

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

AUTOELEKTRIČAR

-1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme
POTREBNI UVJETI:

- srednja stručna sprema / SSS /

- elektrotehničko ili obrtničko zvanje /autoelektričar/

- jedna godina radnog iskustva

OPIS POSLOVA:

- Obavlja servis sredstava mobilne mehanizacije i plovnih objekata prema uputstvima za održavanje elektroinstalacija.

- Obavlja autoelektričarske popravke na preventivnom i redovnom održavanju.

- Obavlja dnevni i periodični pregled sredstava mobilne mehanizacije.

- Obavlja manje i srednje popravke na elektro instalacijama tehničkih sredstava.

- Obavlja i dio automehaničarskih radnih zadataka prema potrebi i uputama.

- Obavlja kontrolu punjenja i zamjene baterija.

- Dnevno kontrolira spremnost sredstava mobilne mehanizacije za eksploataciju.

- Vodi evidenciju o iskorištenosti sredstava mobilne mehanizacije i upisuje u knjigu podataka o korištenju.

- Kod izvršenja poslova koristi strojeve i uređaje, alate i naprave te odgovara za ispravnost i pravilnu primjenu istih.

- Savjesno ispunjava radnu dokumentaciju i dostavlja je poslovođi, te ga obavještava o izvršenom zadatku.

- Obavlja sve vrste popravka na elektro viličarima, motornim viličarima i dizalicama

POŽELJNO:

- tehničke vještine

- samoinicijativnost

- kooperativnost

- savjesnost

ŠTO NUDIMO:

- stručna usavršavanja i edukacije

- rad u dinamičnoj i izazovnoj okolini

- timski rad

Uz prijavu obavezno priložiti:

- Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji / stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/

- dokaz o završenoj stručnoj spremi

Natječaj vrijedi od 13.12.2019. do 20.12.2019. god.

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

AUTOMEHANIČAR

-1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme
POTREBNI UVJETI:

- srednja stručna sprema / SSS /

- strojarsko ili obrtničko zvanje / automehaničar /

- jedna godina radnog iskustva

OPIS POSLOVA:

- Obavlja popravke na svim vrstama vozila u radionici i na terenu.

- Obavlja popravke u preventivnom i redovnom održavanju, kako u radionici, tako i na radnom mjestu vozila.

- Obavlja pregled ispravnosti vozila kontrolirajući pri tome sistem za kočenje, sistem za upravljanje, motor, mjenjač, diferencijal, sistem za dizanje i spuštanje, hidraulički sistem i drugo.

- Ustanovljuje i popravlja kvar na motoru i vozilu.

- Montira i demontira motor vozila te po potrebi obavlja zamjenu baterija.

- Izrađuje jednostavnije dijelove vozila.

- Brusi ventile.

- Kod izvršenja poslova koristi strojeve, uređaje, alate i naprave, te odgovara za ispravnost istih.

- Savjesno ispunjava radnu dokumentaciju, dostavlja je neposrednom rukovoditelju i obavještava ga o izvršenom poslu.

- Surađuje s autoelektričarima i izvršiteljima na održavanju guma.

- Odgovoran je za tehničku ispravnost vozila.

POŽELJNO:

- tehničke vještine

- samoinicijativnost

- kooperativnost

- savjesnost

ŠTO NUDIMO:

- stručna usavršavanja i edukacije

- rad u dinamičnoj i izazovnoj okolini

- timski rad

Uz prijavu obavezno priložiti:

- Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji / stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/

- dokaz o završenoj stručnoj spremi

Natječaj vrijedi od 13.12.2019. do 20.12.2019. god.

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr