Natječaji za radnu snagu

NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA

INŽINJER NADZORA - TERMINAL BAKAR

-1 izvršitelj-ica na određeno vrijeme
POTREBNI UVJETI:

- viša stručna sprema / VŠS / ili visoka stručna sprema /VSS/

- strojarsko ili pomorsko zvanje

- poznavanje mehaničkih principa rada strojeva, dizalica, pogona

- dobro poznavanje engleskog jezika

- dobro znanje rada na računalu

- 3 godine radnog iskustva

OPIS POSLOVA:

- vodi brigu o tehničkoj ispravnosti sredstava, postrojenja, opreme za koju je zadužen, prema nalogu o podjeli sredstava mehanizacije

- sređuje i usklađuje tehničku dokumentaciju s propisima

- odgovoran je za ishodovanje, praćenje valjanosti i produžavanje uporabnih dozvola i svjedodžbi za tehnička sredstva i postrojenja za koje je zadužen prema pravnim propisima

- vrši analizu učestalosti kvarova koji se pojavljuju, te otkriva slabe točke i poduzima mjere za sanaciju

- razrađuje provođenje i ostvarivanje plana redovnog i investicijskog održavanja

- razrađuje mjesečni plan servisiranja sredstava postrojenja, opreme, te vodi brigu o njegovoj realizaciji

- izdaje naloge nabavi za nabavku rezervnih djelova

- sudjeluje kao konzultant u rješavanju tehničkih pitanja pri odabiru odnosno pripremi ponuda za vanjske izvođače radova

- naručuje radove na održavanju sredstava mehanizacije

- prati i analizira troškove investicijskog i redovnog održavanja

- daje tumačenje i uputstva o načinu rukovanja i korištenja tehničkih sredstava. postrojenja, objekata za koje je zadužen

- prati način korištenja sredstava u eksploataciji u svrhu poboljšanja tehničko-tehnoloških karakteristika tehničkih sredstava, postrojenja, opreme i objekata za koje je zadužen prema nalogu o podjeli zadataka u službi za tehničke poslove

POŽELJNO:

- organizacijske sposobnosti

- samoinicijativnost

- kreativnost

- kooperativnost

- savjesnost

ŠTO NUDIMO:

- stručna usavršavanja i edukacije

- rad u dinamičnoj i izazovnoj okolini

- timski rad

Uz prijavu obavezno priložiti:

- Potvrdu HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji / stečeno obrazovanje i prijave o stažu na mirovinsko osiguranje/

- dokaz o završenoj stručnoj spremi

Natječaj vrijedi od 17.09.2019. do 24.09.2019. god.

Prijave dostaviti na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, Rijeka, Sektor upravljanja ljudskim resursima ili na mail kadrovska@lukarijeka.hr