Odluka o poništenju javnog natječaja za imenovanje člana Uprave za operativu (COO) objavljenog 7.3.2023.