OT Logistika

U procesu dokapitalizacije tijekom 2015. Godine, OT Logistics kupuje 20,81 % dionica Luke rijeka d.d. te od kraja 2017. godine s partnerima kontrolira većinski paket dionica s 50,56%.

logo