Luka Rijeka d.d. je tržišno orijentirano trgovačko društvo koje temeljem ugovora o koncesiji za korištenje lučke infrastrukture i suprastrukture te obavljanje lučkih i drugih gospodarskih djelatnosti koristi najveći dio područja riječke luke.
Pruža usluge prekrcaja i skladištenja svih vrsta tereta (generalni, rasuti teret, stoka i drvo) na pet specijaliziranih terminala te se prostiru na četiri različite lokacije. Tvrtka orijentirana na povećanje kvalitete usluga i konkurentnosti transportnog pravca u Hrvatskoj.

Rijeka ( 45°19.8' N - 14°25.4' E )


Luka Rijeka d.d. smještena je u Kvarnerskom zaljevu, zaštićenom prirodnom dobru, te preko doline Kupe postoji povezni potencijal sa Zagrebom i Panonskom nizinom, te dunavskom regijom i Srednjom Europom.

Prednost sjevernojadranskih luka pred sjevernomorskim ili baltičkim lukama proizlazi iz najkraće pomorske veze između Europe i Bliskog, Srednjeg i Dalekog istoka. Budući da je Jadransko more najdublje uvučeni dio evropskog kopna, upravo je Sjeverni Jadran dio Evrope koji srednjeevropskim zemljama omogućuje najbliži pristup svjetskom moru.

Luka Rijeka ima izuzetan geoprometni položaj. Dubina gaza veća od 16 m (18 m) omogućuje prihvat najvećih brodova, te će se gradnjom novih prostora povećati na 20 m.

U izradi...