Podrška

M olimo sve zahtjeve prema Službi informatike slati na email help.informatika@lukarijeka.hr ili kontaktirati Službu putem telefonskog broja + 385 91 332 8389. Kako bi se zahtjevi što učinkovitije riješili, molimo detaljno dokumentirati i po mogućnosti priložiti slike ekrana.
E-mail način prijave problema odmah je dostupan svima, a ukoliko želite koristiti portal, molimo pošaljite zahtjev Službi informatike. U zahtjevu je potrebno navesti ime i prezime korisnika, korisničko ime koje koristite za pristup aplikaciji CombisPCM, te svoju email adresu. Potom će vam Služba informatike kreirati isto korisničko ime i na portalu.