Potpisan Memorandum o razumijevanju s austrijskim partnerima

U organizaciji Lučke uprave Rijeka 20. ožujka 2019. održan je susret s austrijskim partnerima. U sklopu susreta potpisan je Memorandum o razumijevanju između lučkog operatera Luka Rijeka d.d. i austrijskog željezničkog operatera RCA. Memorandum će služiti kao čvrsti temelj buduće suradnje na terminalima Luke Rijeka d.d.