Potpisan ugovor za rekonstrukciju prometnih površina i kolosijeka na području teretne luke – Bazen Rijeka