Potrebne osnovne tehničke karakteristike LOKOTRAKTORA (LOK) za cestovno-željezničko manevriranje vagonima