Povijest

P rvi pisani tekstovi u kojima se spominje luka Rijeka datiraju iz 1281.g. u tzv. dokumentu "knjiga zaključaka Velikog mletačkog vijeća". Luka je tada bila smještena na ušću Rječine i preko nje se niz godina obavljao izvoz drva, kože, vune te uvoz ulja, soli, žita i usoljene ribe. Davne 1820. izrađuju se prve skice i prednacrti proširenja
riječke luke, a do kraja 19. stoljeća bit će izgrađena ispred samog grada nova, umjetna luka. Uoči Prvog svjetskog rata, završena je gradnja željeznice do Budimpešte što je Rijeci otvorilo neograničene mogućnosti. Luka u to doba bilježi 2,1 milijuna tona prometa te se svrstava među deset najvećih europskih luka.

T ijekom I svjetskog rata zatvaranjem Otrantskog prolaza prekinut je trgovački i pomorski promet s prekomorskim zemljama, pa se preko riječke luke obavlja promet jedino unutar Jadranskog mora. Početak II svjetskog rata grad Rijeka i luka dočekali su podijeljeni u dva dijela na riječku i sušačku luku. Obje luke postale su tijekom rata vojne baze.

U razdoblju od 1951. godine do 1960. godine grad Rijeka preuzima funkciju glavne luke Jugoslavije, a postupno i funkciju tranzitne luke podunavskim zemljama u zaleđu.

Od 1960. godine do 1990. godine riječka luka se transformirala u suvremeni lučki sustav u Kvarnerskom zaleđu. Već 1967. godine u Bakru je pušten u promet terminal za rasute terete na lokaciji Podbok i kotirao je kao jedan od najmodernijih terminala u Europi. Terminal je uglavnom služio za uvoz željezne rude za potrebe Austrije i Čehoslovačke.

1983. godine na obali Goranina postavljen je terminal za generalni teret i ro-ro rampa opremljena obalnim dizalicama.

1978. Izgrađen je Pozadinsko – skladišni kompleks Škrljevo
1979. Izgrađeni su Kontejnerski terminal na Brajdici u Sušačkom dijelu lučkog bazena, terminal za fosfate i silos za žito u riječkom bazenu, terminal za drvo u Bršici, lučki bazen Raša
1982. Izgrađen je terminal za stoku u Bršici, lučki bazen Raša
1983. Izgrađen je Izgrađen Terminal za generalni teret sa ro-ro rampom na obali Goranin, lučki bazen Bakar
2000. Potpisan Ugovor o prvenstvenoj koncesiji na 12 godina, Luka Rijeka dobiva zakonske okvire za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u riječkom bazenu koji se 2012. produžuje do 2042.

U procesu dokapitalizacije tijekom 2015. Godine, OT Logistics kupuje 20,81 % dionica Luke rijeka d.d. te od kraja 2017. godine, s partnerima, kontrolira većinski paket dionica s 50,56%.