Poziv za dostavu ponude – prenamjena skladišta za generalni teret u skladište za kondicionirane terete Škrljevo