Priopćenje o promjeni u sastavu Nadzornog odbora Društva