Profil tvrtke

Bazen Rijeka
Bazen Bakar


Bazen Raša


Terminal Bršica

Prihvat i otprema stoke, prekrcaj generalnog tereta i drva

Pozadinsko skladišni terminal Škrljevo


Terminal Škrljevo

Terminal za skladištenje kontejnera, generalnih i rasutih tereta te drva

Prometna povezanost

Riječka luka najveća je luka u Hrvatskoj i početna je točka sredozemnog koridora. Jedna od najvećih prednosti je njena intermodalnost. Osim pomorskog prometa, odlično je povezana s cestovnim i željezničkim prometom.

Prometna veza luke s drugim prometnim granama i važnim cestovnim vezama uključuje:

Autocesta A6 (Sredozemni koridor) – Rijeka – Zagreb

Autocesta A8/A9 – Rijeka – Istarski Y

Riječka zaobilaznica

Željeznica (sredozemni koridor) Šapjane – Rijeka – Zagreb – Koprivnica – Botovo

Željeznička linija M502: Rijeka – Pivka

Riječka zračna luka – Krk: 17 kilometara zračne udaljenosti, 25 kilometara cestovne udaljenosti

Naftovod, povezuje rafinerije u Hrvatskoj, Mađarskoj, Austriji, BiH, Srbiji, Češkoj i Slovačkoj

Veza s koridorom Rajna – Dunav TEN-T mreže i X koridorom, koji prolaze kroz Republiku Hrvatsku

Baltičko-jadranski koridor – Venecija – Trst – Kopar – Ljubljana – Budimpešta: 115 km

Europski projekti

23. lipnja 2017. godine Luci Rijeka d.d. je odobreno sufinanciranje dva projekta iz sredstava Instrumenta za povezivanje Europe – CEF (Connecting Europe Facility – Transport).

Luka Rijeka d.d. je zajedno s Lučkom upravom Rijeka uspješno prijavila Europskoj komisiji dva projekta za rekonstrukciju i nadgradnju infrastrukture u lučkim bazenima Rijeka i Bakar za sufinanciranje iz Instrumenta za povezivanje Europe – CEF (Connecting Europe Facility – Transport). Vrijednost oba projekta se procjenjuje na ukupno 39,93 mil.

Projekti su prijavljeni početkom veljače 2017. godine na treći poziv Europske komisije u instrument za sufinanciranje ključnih prometnih projekata sredstvima CEF i za njih je Luci Rijeka d.d. odobren maksimalni iznos sufinanciranja do 85%, odnosno gotovo 34 mil. EUR-a bespovratnih sredstava.