Slobodna zona

Slobodna zona

Slobodna zona Luke Rijeka ima povoljnu geografsku poziciju, razvijenu prometnu infrastrukturu, a sistem je kompatibilan s novim legislativnim sistemom i zakonodavstvom Europske unije.

Slobodnu zonu Luke Rijeka mogu koristiti domaće i strane pravne i fizičke osobe za obavljanje sljedećih gospodarskih aktivnosti: proizvodnja, oplemenjivanje i skladištenje robe, trgovina na veliko i posredovanje u trgovini.

Korisnik zone može ulagati u izgradnju ili rekonstrukciju infrastrukture i objekata u slobodnoj zoni te u dodatnu opremu koja je potrebna za obavljanje njegove djelatnosti.