Radovi na rekonstrukciji prometnih površina i kolosijeka na području Terminala

Na gradilištu projekta ,,Rekonstrukcija prometnih površina i kolosijeka na području Terminala za rasute terete Podbok-Bazen Bakar” svi radovi teku u skladu s planiranom dinamikom. Gotovo su potpuno demontirani kolosijeci 2 i 3 koji se paralelno iskopavaju, izvodi se oborinska odvodnja kao i sloj nasipa i nosivi zid. Uskoro kreće ugradnja tračnica, a nakon betoniranja kolosijeka 2 i 3 budući izgled Terminala u Podboku počet će dobivati jasne vizure. Modernizacijom infrastrukture povećat se efikasnost upravljanja tereta i unaprijediti prometna povezanost cijele luke s Transeuropskom prometnom mrežom (TEN-T). Radovi se sufinanciraju sredstvima financijskog instrumenta za povezivanje Europe, a izvode ih GP Krk d.d., Colas Rail Hrvatska d.o.o. i Colas Rail S.A.S. Završetak radova predviđen je za srpanj 2021.