Terminali i servisi

Terminal za rasute terete Bakar


Smješten u Bakarskom bazenu, 13 km od Rijeke

Namijenjen je za manipulaciju i skladištenje željezne rudače i ugljena, te za rasute i sipke terete

Prihvaća Panamax i Capesize brodove

Ima željezničku vezu sa zaleđem

Dubina mora 18 m

Ključna oprema terminala: obalna portalna dizalica s grabilicom, kontinuirani brodoiskrcavač, kontinuirani brodoukrcavač, pokretni skladišni most, transportne trake

Godišnji kapacitet: 4.000.000 t

Jednokratni skladišni kapacitet:

Za finu željeznu rudaču 300.000 t

Za pelete željezne rudače 250.000 t

Za ugljen 120.000 t

Bakar1

Terminal Bršica


Smješten je u lučkom Bazenu Raša, višenamjenski terminal za smještaj i prekrcaj žive stoke, prekrcaj drva generalnih i rasutih tereta

Dubina mora uz pristanište 8 m

Opremljen vezom za dva broda, mogućnost uskladištenja cca. 1.000 grla krupne stoke

Maksimalan godišnji kapacitet iznosi 600.000 t

Kontinuirani veterinarski nadzor stoke

Posebna pažnja posvećuje se očuvanju čovjekove okoline

Neposredna blizina skladišnog prostora Štalije, koje je u koncesiji dva hrvatska izvoznika drva preko terminala Bršica

Ukupna površina skladišta: 510,383 m2

Natkrivena površina: 35.500 m2

_D810696

Terminal Škrljevo


Udaljenost od Riječkog bazena 10 km, a od Bakra 3 km

Pozadinski terminal - višenamjenski logistički centar namijenjen za rukovanje i skladištenje kontejnera, generalnih i rasutih tereta te drva

Vlasništvo Luke Rijeka d.d., terminal ima status slobodne carinske zone

Pružanje usluga dodane vrijednosti na robi

Izravna povezanost sa željeznicom, autocestom i prometnicama na VB koridoru

Željeznička infrastruktura: 6 kolosijeka duljine 3.500 m

Ukupne površine 440.000 m2, od toga:

54.965,34 m2 zatvorenih skladišta

35.553,43 m2 nadstrešnica

125.813 m2 otvorenih skladišta

Skrljevo-11

Poslovna jedinica Drvo

Terminal Rijeka

Smješten je u istočnom dijelu riječkog bazena, spada pod Terminal Rijeka

Dubina mora 10 m

Jednokratni kapacitet skladištenja drva je 35.000 - 50.000 m3, ovisno o vrsti drva

Maksimalan godišnji kapacitet od 500.000 t rezana građa skladišti se i na pozadinskom skladištu - Škrljevo

Povoljna klima omogućuje prirodno sušenje rezane drvene građe

Priprema rezane građe za:

sortiranje

impregnaciju

obilježavanje

pakiranje i vezivanje

Poslovna jedinica Generalni teret

Terminal Rijeka

Smješten na zapadnom dijelu lučkog bazena, spada pod Terminal Rijeka

Dubina mora 12 m

Mogućnost manipulacije i skladištenja raznih vrsta generalnog tereta: proizvodi od čelika i željeza (60 m šine!), razni strojevi i konstrukcije, mramorni i granitni blokovi, sol, cement, papir, karton i drugo

Raspolaže s 11 vezova, brojnim obalnim i mobilnim dizalicama od 40 i 63 t nosivosti, te ostalom prekrcajnom mehanizacijom

Maksimalni godišnji kapacitet cca 2.000.000 t

U pripremi izgradnja novih, natkrivenih skladišta na prostoru Zagrebačkog pristaništa

Dvije nove dizalice Liebherr, instalirane u svibnju 2013. godine, svaka nazivne nosivosti 84 t, mogućnost rada u paru

Poslovna jedinica Frigo

Terminal Rijeka

Smješten u zapadnom dijelu lučkog bazena Rijeka, spada pod Terminal Rijeka

Dubina mora 10 m

Služi za prekrcaj hlađenih tereta

Ukupna površina kondicioniranog skladišta 8.000 m2

Jednokratni kapacitet skladišta 3.175 t

Maksimalni godišnji kapacitet 50.000 - 100.000 t, ovisno o broju obrtaja

Rashladni prostori s komorama:

za prihvat južnog voća: banana i citrusa

za smrznuto meso i ribu

frigo-nina

Terminal za žitarice Silos


Smješten u zapadnom dijelu lučkog Bazena Rijeka

Pretovar i skladištenje žitarica i uljarica

Posjeduje željezničku vezu

Dubina mora 14 m

Maksimalni godišnji kapacitet 1.000.000 t

Mogućnost jednokratnog uskladištenja cca 56.000 t žitarica

Njegova oprema omogućuje operacije utovara/istovara:

Brod - Silos; Silos - Brod

Brod - Silos - Vagon (kamion)

Vagon (kamion) - Silos - Brod

Vagon (kamion) - Silos - Vagon (kamion)

DJI_0039

Adriatic Gate Container Terminal


51% - ICTSI Inc.
49% - Luka Rijeka d.d.

Smješten u istočnom dijelu luke

Pristanište 1 - dužina privezišta 300 m, dubina mora 11.7 m

Pristanište 2 - dužina privezišta 326 m, dubina mora 14.88 m

Godišnji kapacitet: 600.000 TEU

Prihvat brodova post-Panamax veličine

BIP stanica za fito - sanitarni pregled roba

Instalirana oprema terminala:

2 Panamax kontenerske dizalice

2 post Panamax dizalice

6 RTG (skladišni prekrcajni mostovi)

2 RMG (željeznički prekrcajni mostovi)

Servisi


Servis LTR i RTS
Servis održavanja
Servis osiguranja tereta
Servis priveza i odveza