Uprava i nadzorni odbor

Članovi Uprave

Duško Grabovac

Predsjednik Uprave

Bartlomiej Pastwa

Član Uprave

Karijerni put Bartlomieja Pastwe započeo je uspješnim stjecanjem diplome prvostupnika u marketingu i menadžmentu na Visokoj školi humanističkih znanosti u Gdansku, Poljskoj 2001. godine.

Samo nekoliko godina kasnije zaključio je školovanje na Sveučilištu u Gdanjsku i stekao zvanje Magistra ekonomije 2003. godine.

Među vršnjacima vrlo je brzo prepoznat kao kreativni stručnjak i potencijalni vođa industrije koji je svoju karijeru razvio od agenta preko brokera, menadžera do direktora odjela koji upravlja timom od 40 ljudi.

U razdoblju od 2003. do 2017. godine radio je na nekoliko različitih funkcija u Pomorskoj agenciji Gdynia u Poljskoj. Za to vrijeme postigao je mnogo uspjeha koji je bio presudni za rast i razvoj Agencije. Tamo je započeo kao voditelj Charteringa, ali je samo nekoliko godina kasnije postao voditelj odjela Agencije i ostvario ogroman napredak u povećanju dobiti, restrukturiranju ureda tvrtke i identificiranju i uspješnom praćenju novih mogućnosti razvoja poslovanja.

Godine 2006. započeo je s radom kao voditelj charterskog odjela i odjela agencija gdje je bio glavna odgovorna osoba za profit, poslovanje i logistiku. Ostvario je godišnju prosječnu prodaju od 25 milijuna dolara, razvio charter i logističke aktivnosti raznih trgovačkih putova, uspostavio i održao globalnu mrežu u okviru čeličnih tereta, gnojiva, žitarica, agregata, projektnog tereta, rasute robe, ro-ro tereta, poljoprivrede itd.

Godine 2017. počeo je raditi kao viši charter i menadžer logistike u EASTLIFT DMCC, Dubai. Tamo je imao ključnu ulogu u poticanju i njegovanju veza između trgovaca, brokera, brodovlasnika, dobavljača i agenata, analiziranja i izvještavanja o transportu i tržištu tereta dok je razvijao i ugrađivao okvir za charter, promicao svijest i ublažavao rizike u teretnim poslovima.

U lipnju 2018. godine imenovan je članom Uprave Luke Rijeka d.d.

Članovi Nadzornog Odbora

Dr. sc. Alen Jugović

Predsjednik Nadzornog odbora

Rođen 23.02.1976. godine u Rijeci. Diplomirao 1999. godine na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao zvanje dipl.ing. tehnologije pomorskog prometa. Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 2008. godine stekao stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije.

Zaposlen je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u svojstvu izvanrednog profesora te trenutno obavlja funkciju dekana. Sudjelovao je na preko sedamdeset stručnih i pet znanstvenih projekata vezanih uz organiziranje, logističke operacije, koncesioniranje, gospodarsko korištenje i upravljanje pomorskim organizacijama.

Bio je angažiran i na tri europska projekta, od kojih je na jednom bio i voditelj europskog projekta „Developing of Motorways of Sea system in Adriatic region - AdriaticMoS“. Objavio je oko 60-tak znanstvenih radova iz područja ekonomije, logistike, tehnologije prometa i transporta te učestvovao na većem broju domaćih i međunarodnih savjetovanja i skupova. Autor je udžbenika: „Upravljanje morskom lukom“ te koautor 2 sveučilišna udžbenika s naslovom „Menadžment pomorskoputničkih luka“ te „Menadžment u brodarstvu i lukama“.

Dragica Varljen

Zamjenica predsjednika

Witold Rusinek

Član Nadzornog odbora

Tomislav Penić

Član Nadzornog odbora

Životopis

Hrvoje Pauković

Član Nadzornog odbora

Životopis