Uprava i nadzorni odbor

Članovi Uprave

Duško Grabovac

Predsjednik Uprave

Marina Cesarac Dorčić

Član Uprave

Članovi Nadzornog Odbora

Dr. sc. Alen Jugović

Predsjednik Nadzornog odbora

Rođen 23.02.1976. godine u Rijeci. Diplomirao 1999. godine na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao zvanje dipl.ing. tehnologije pomorskog prometa. Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 2008. godine stekao stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije.

Zaposlen je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u svojstvu izvanrednog profesora te trenutno obavlja funkciju dekana. Sudjelovao je na preko sedamdeset stručnih i pet znanstvenih projekata vezanih uz organiziranje, logističke operacije, koncesioniranje, gospodarsko korištenje i upravljanje pomorskim organizacijama.

Bio je angažiran i na tri europska projekta, od kojih je na jednom bio i voditelj europskog projekta „Developing of Motorways of Sea system in Adriatic region - AdriaticMoS“. Objavio je oko 60-tak znanstvenih radova iz područja ekonomije, logistike, tehnologije prometa i transporta te učestvovao na većem broju domaćih i međunarodnih savjetovanja i skupova. Autor je udžbenika: „Upravljanje morskom lukom“ te koautor 2 sveučilišna udžbenika s naslovom „Menadžment pomorskoputničkih luka“ te „Menadžment u brodarstvu i lukama“.

Dragica Varljen

Zamjenica predsjednika

Hrvoje Pauković

Član Nadzornog odbora

Životopis