Uprava i nadzorni odbor

Duško Grabovac

Zamjenik predsjednika Uprave

Bartlomiej Pastwa

Član Uprave

Karijerni put Bartlomieja Pastwe započeo je uspješnim stjecanjem diplome prvostupnika u marketingu i menadžmentu na Visokoj školi humanističkih znanosti u Gdansku, Poljskoj 2001. godine.

Samo nekoliko godina kasnije zaključio je školovanje na Sveučilištu u Gdanjsku i stekao zvanje Magistra ekonomije 2003. godine.

Među vršnjacima vrlo je brzo prepoznat kao kreativni stručnjak i potencijalni vođa industrije koji je svoju karijeru razvio od agenta preko brokera, menadžera do direktora odjela koji upravlja timom od 40 ljudi.

U razdoblju od 2003. do 2017. godine radio je na nekoliko različitih funkcija u Pomorskoj agenciji Gdynia u Poljskoj. Za to vrijeme postigao je mnogo uspjeha koji je bio presudni za rast i razvoj Agencije. Tamo je započeo kao voditelj Charteringa, ali je samo nekoliko godina kasnije postao voditelj odjela Agencije i ostvario ogroman napredak u povećanju dobiti, restrukturiranju ureda tvrtke i identificiranju i uspješnom praćenju novih mogućnosti razvoja poslovanja.

Godine 2006. započeo je s radom kao voditelj charterskog odjela i odjela agencija gdje je bio glavna odgovorna osoba za profit, poslovanje i logistiku. Ostvario je godišnju prosječnu prodaju od 25 milijuna dolara, razvio charter i logističke aktivnosti raznih trgovačkih putova, uspostavio i održao globalnu mrežu u okviru čeličnih tereta, gnojiva, žitarica, agregata, projektnog tereta, rasute robe, ro-ro tereta, poljoprivrede itd.

Godine 2017. počeo je raditi kao viši charter i menadžer logistike u EASTLIFT DMCC, Dubai. Tamo je imao ključnu ulogu u poticanju i njegovanju veza između trgovaca, brokera, brodovlasnika, dobavljača i agenata, analiziranja i izvještavanja o transportu i tržištu tereta dok je razvijao i ugrađivao okvir za charter, promicao svijest i ublažavao rizike u teretnim poslovima.

U lipnju 2018. godine imenovan je članom Uprave Luke Rijeka d.d.

Tomislav Kalafatić

Član Uprave

Rođen u Zagrebu 10.09.1974. godine. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije 1998. Profesionalnu karijeru započeo je 1999. godine u Privrednoj Banci Zagreb d.d. , članici Gruppo Intesa Sanpaolo od 2000. godine, drugoj najvećoj banci u Hrvatskoj.

U tom periodu pohađa niz seminara u Hrvatskoj i u inozemstvu iz područja upravljanja riznicom, upravljanja portfeljima te zaštite od financijskih rizika. Banku napušta kao Voditelj direkcije trgovanja vrijednosnim papirima te se 2004. godine zapošljava u Erste & Steiermarkische bank d.d., članici Erste Group Bank AG.

Kroz niz projekata unaprijedio je i razvio poslovanje banke. Imao je ključnu ulogu u pozicioniranju banke kao jedne od vodećih aranžera domaćih obveznica Republike Hrvatske. Inicirao i uspostavio kooperaciju s cijelim nizom investicijskih banaka, inozemnih brokerskih kuća, investicijskih fondova te velikih poduzeća.

2009. godine prelazi u tvrtku Granolio d.d. koja je na tržištu poznata kao najveći proizvođač pšeničnog brašna, te jedan od najvećih trgovaca uljaricama i žitaricama u Hrvatskoj. Za člana Uprave imenovan je 2011. godine. Za vrijeme njegovog mandata tvrtka 2015. godine biva uvrštena u Službenu kotaciju Zagrebačke burze.

Uvodi nove i unaprijeđuje postojeće poslovne politike i procedure, te značajno unaprjeđuje strukturu izvora financiranja. Uspješno provodi Inicijalnu javnu ponudu poduzeća, te kotira kao odgovorna osoba za odnose sa investitorima, bankama, savjetnicima i revizorima. Početkom 2018. godine imenovan je za člana Uprave Luke Rijeka d.d.

Tomislav Kalafatić položio je ispit za Investicijskog savjetnika (HANFA), te predaje na brojnim stručnim konferencijama. Bio je član Izvršnog odbora ACI Hrvatska (2003. – 2006.). Član NO Zagrebačke burze (2006. – 2009.). Predsjednik NO Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. (2007. – 2009.)

Dr. sc. Alen Jugović

Predsjednik Nadzornog odbora

Rođen 23.02.1976. godine u Rijeci. Diplomirao 1999. godine na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao zvanje dipl.ing. tehnologije pomorskog prometa. Na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 2008. godine stekao stupanj doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije.

Zaposlen je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u svojstvu izvanrednog profesora te trenutno obavlja funkciju dekana. Sudjelovao je na preko sedamdeset stručnih i pet znanstvenih projekata vezanih uz organiziranje, logističke operacije, koncesioniranje, gospodarsko korištenje i upravljanje pomorskim organizacijama.

Bio je angažiran i na tri europska projekta, od kojih je na jednom bio i voditelj europskog projekta „Developing of Motorways of Sea system in Adriatic region - AdriaticMoS“. Objavio je oko 60-tak znanstvenih radova iz područja ekonomije, logistike, tehnologije prometa i transporta te učestvovao na većem broju domaćih i međunarodnih savjetovanja i skupova. Autor je udžbenika: „Upravljanje morskom lukom“ te koautor 2 sveučilišna udžbenika s naslovom „Menadžment pomorskoputničkih luka“ te „Menadžment u brodarstvu i lukama“.