Odluka NO o poništenju Natječaja za imenovanje člana uprave za operativu COO (002) – 28.05.2024.