Promet 2 suhih tereta povećan za 15% u 2014. godini

Promet suhih tereta u 2014. godini iznosio je 4,140 mil. tona i povećan je za 15% u odnosu na 2013. godinu. Promet kontejnera je povećan za 14%, promet drva za 24%, i najviše promet rasutih tereta za visokih 70%. Promet Luke Rijeka d.d. bez kontejnera iznosio je 2,773 mil. tona i povećan je za 17%.

Najbolji rezultati ostvareni su u prekrcaju rasutih tereta čiji je ukupni promet u 2014. godini iznosio 1,611 mil. tona i povećan je za visokih 70% u odnosu na 2013. godinu. Od toga, samo na Terminalu za rasute terete u Bakru prekrcano je ukupno 1,081 mil. tona željezne rudače, ugljena i cementa. U najvećem dijelu to je rezultat otvaranja austrijskog tržišta i povratak partnera čije robe nakon dvadesetak godina ponovo tranzitiraju preko Luke Rijeka i Terminala za rasute terete u Bakru.